Chào mừng đến với TAKTVOLL

Môi trường công ty

com1
com5

Môi trường văn phòng

pi7
pi8
pi9
pi3
pi5
pi4

R & D

thứ 1
thứ 3

Thử nghiệm sản phẩm

p1
p2
p3
p4
p5
p9

Thiết bị

eq1
eq2
eq3

Nhà kho

nhà máy1
nhà máy3
nhà máy8
nhà máy5
nhà máy4
nhà máy9

Hoạt động của nhân viên

ĐỘI1
ĐỘI 2